Alla har någon gång hört ordet aktier och är mer eller mindre insatta i vad det är, eller? För att vara helt ärlig så tog det mig många år innan jag började ens få den ytligaste bild utav vad aktier faktiskt innebär utanför filmens och televisionens spännande värld. För att börja på grundnivån så är en aktie en andel i ett aktiebolag. Aktien i sig motsvarar en kapitalinsats från köparen och bildar på det stora hela ett bolags aktiekapital. Med andra ord så har man värderat ett företag och sedan lagt det värdet i aktier. Vi säger att ett bolag endast skulle ha 100 aktier, alla får ett värde och köps och säljs sedan utav aktiehandlare. Värdet kan förändras beroende på tillgång och efterfrågan, är det väldigt få som vill investera i företaget och köpa aktier så sjunker aktiens värde och blir billigare på marknaden. Om det istället råkar bli en populär aktie så ökar dess värde i takt med efterfrågan. Dom som äger aktier redan kan invänta bättre erbjudanden innan dom säljer, precis som på en auktion. Dess popularitet beror oftast på hur väl bolaget i sig har gjort under finans-året och huruvida dom går med vinst, förlust eller jämnt upp. Ett företag som ger hög avkastning är helt sonika mer eftertraktat än ett företag som endast går jämnt upp eller med förlust.

Hur aktier fungerar i praktiken

Om en person, eller i största sannolikhet ett annat företag skulle äga majoriteten utav dom samlade aktierna, för att göra det enkelt säger vi att dom köpt 45 utav dom 100 aktierna, varav dom övriga 55 är utspridda över delägare och mindre aktiehandlare så ingen har mer än högst 10 stycket vardera. Detta skulle innebära att det större företaget som äger flest aktier har i grunden en större rätt till bolagets tillgångar och resultat efter att olika fordringsägare fått sitt. Vid möten så har även den med majoriteten utav aktierna högre rösträtt, det vill säga om dom har rätt sorts aktier, men mer om det senare. Om ett större företag känner att dom skulle vilja köpa upp ett mindre företag så är en av metoderna att köpa upp så många aktier som möjligt. Så som hur spelpubliceringsjätten Electronic Arts köpte upp svenska spelutvecklaren DICE mellan november 2004 till oktober 2006. Dom började med att köpa upp tillgängliga aktier för 61 kronor per aktie och vid Mars 2005 så ägde dom redan en majoritet på 62 procent. Dock så ville dom fullständigt köpa upp DICE och fortsatte sedermera med att inhandla alla tillgängliga aktier på börsen. Eftersom aktierna nu var mer eftertraktade så ökade deras värde och i var som högst upp i 67.75 kronor och slutsumman blev hela 175.5 miljoner kronor. Genom att köpa upp alla aktierna så hade dom köpt upp hela företaget och ägde det nu som sitt eget. Detta kunde ha förhindrats genom att större aktieägare och investerare kunde ha vägrat att sälja till EA, men detta var ett så kallat vänligt övertagande och dom som stod emot gjorde det mestadels för att dom ville kunna sälja sina andelar till maximal förtjänst.

Tidigare så nämnde vi att olika aktier har olika värde vid bolagens röstningar och omröstningar där alla delägare och aktieägare är välkomna att lägga sin röst. Detta är på grund utav att det allt som oftast finns olika serier utav aktier. I Sverige delar vi upp dom efter A, B, C och D-aktier. A-aktier är värda ett visst antal röster per enskild aktie, så ju fler aktier du har desto fler röster får du. En B-akties röstvärde kan sedan vara en tiondel utav en A-akties. En C-aktie en hundradel och en D-aktie en tusendel. Dom exakta värdena varierar dock mellan olika företag och man får kolla upp sådant innan man bestämmer sig för i vilken serie man vill investera i. Detta gör även att A-aktier är mycket dyrare än D-aktier då 10 A-aktier fortfarande ger fler röster än 30 D-aktier.